SURAH AD DHUHA RUMI (Transliterasi & Terjemahan)

Sedang Trending 1 tahun yang lalu
SURAH AD DHUHA RUMI

Ini adalah pedoman Surah Ad Dhuha Rumi (transliterasi)

Anda bakal dibimbing secara komplit referensi surah ini secara ayat demi ayat. Bantuan audio juga bakal disediakan.

Semoga membantu..

Pengenalan

Surah Ad Dhuha mengandungi 11 ayat.

Surah ini termasuk dalam kumpulan surah-surah Makkiyyah dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr.

Nama Ad Dhuha diambil dari kata “Ad-Dhuha” nan terdapat pada ayat pertama, ertinya waktu mentari naik kira-kira segalah.

Ayat Berkaitan Keimanan:

  • Allah sekali-kali tidak bakal meninggalkan Nabi Muhammad SAW
  • Isyarat dari Allah bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya bakal bertambah baik dan berkembang.
  • Larangan menghina anak yatim dan mengherdik orang-orang nan minta-minta
  • Perintah menyebut-nyebut nikmat nan diberikan Allah sebagai tanda bersyukur.

1

Surah ad dhuha ayat 1

waḍ-ḍuḥā

Demi waktu dhuha


2

Surah ad dhuha ayat 2

wal-laili iżā sajā

Dan malam andaikan dia sunyi-sepi –


3

Surah ad dhuha ayat 3

mā wadda‘aka rabbuka wa mā qalā

(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak tidak suka (kepadamu, sebagaimana nan dituduh oleh kaum musyrik).


4

Surah ad dhuha ayat 4

wa lal-ākhiratu khairul laka minal-ūlā

Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.


5

Surah ad dhuha ayat 5

wa lasaufa yu‘ṭīka rabbuka fa tarḍā

Dan sesungguhnya Tuhanmu bakal memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di bumi dan di akhirat) sehingga engkau reda – berpuas hati.


6

Surah ad dhuha ayat 6

alam yajidka yatīman fa āwā

Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lampau la memberikan perlindungan?


7

Surah ad dhuha ayat 7

wa wajadaka ḍāllan fa hadā

Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan nan benar), lampau Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu – Al-Quran)?


8

Surah ad dhuha ayat 8

wa wajadaka ‘ā’ilan fa agnā

Dan didapatiNya engkau miskin, lampau Ia memberikan kekayaan?


9

Surah ad dhuha ayat 9

fa ammal-yatīma fa lā taq-har

Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau bertindak kasar terhadapnya


10

Surah ad dhuha ayat 10

wa ammas-sā’ila fa lā tanhar

Adapun orang nan meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik,


11

Surah ad dhuha ayat 11

wa ammā bini‘mati rabbika fa ḥaddiṡ

Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai berterima kasih kepadaNya.

Asbabun Nuzul (Sebab Turun Ayat)

Ayat 1, Firman Allah:

“Demi waktu dhuha (matahari sepenggalahan naik).”

Sebab Turunnya Ayat Asy-Syaikhani dan lainnya meriwayatkan dari Jundab, dia mengatakan; Rasulullah SAW merasakan sakit sehingga tidak dapat bangun satu alias dua malam. Maka datanglah seorang wanita Quraisy kepada baginda dan berkata, “Wahai Muhammad, saya berpandangan bahawa syaitanmu telah meninggalkanmu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Demi waktu mentari sepenggalahan naik, Tuhanmu tiada meninggalkan Anda dan tiada (pula) tidak suka kepadamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.”(Adh Dhuha: 1-3)1

Sa’id bin Manshur dan Al-Firyabi meriwayatkan dari Jundub, dia mengatakan; Jibril lama tidak menemui Nabi SAW sehingga orang-orang musyrik berkata, “ia telah meninggalkan Muhammad.” Maka turunlah ayat tersebut.

Al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, dia mengatakan; Rasulullah SAW tak bersuara di rumah selama beberapa hari kerana Jibril tidak turun kepada beliau. Ummu Jamil, isteri dari Abu Lahab kemudian berbicara kepada baginda, “Aku berpandangan bahawa sahabatmu itu (Jibril) telah meninggalkanmu dan membencimu.” Maka Allah menurunkan ayat, “Demi waktu dhuha.”2

Ayat 4, Firman Allah:

“Dan sesungguhnya alambaka itu lebih baik bagimu daripada nan pertama (dunia).”

Sebab Turunnya Ayat

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausath dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Rasulullah SAW bersabda, “Diperlihatkan kepadaku sesuatu nan terbuka untuk umatku setelahku sehingga saya menjadi bahagia. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya alambaka itu lebih baik bagimu daripada nan pertama (dunia).” Sanadnya hasan.3

Ayat 5, Firman Allah:

“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu, lampau Anda menjadi redha.”

Sebab Turunnya Ayat

Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Ad-Dala`il, Ath-Thabarani, dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan; Diperlihatkan kepada Rasulullah SAW tentang apa nan terbuka untuk umatnya, terbunuhnya orang kafir satu demi satu, dan kota demi kota. Maka perihal itu membikin beliau gembira. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu, lampau (hati) Anda menjadi puas.”


1 Surah Makkiyyah menurut kesepakatan ulama. Al-Qurthubi (10/7557).

2 Hadits munqathi’, diriwayatkan dari Al-Hakim (2/910-911). Ia mengatakan; sanadnya sahih kerana mursal.

3 Hasan: Al-Haitsami (7/139) meriwayatkannya dalam Al-Majma’. Ia mengatakan; Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Kabir, sanadnya hasan. Lihat Ibnu Katsir (6/334) dan Al-Qurthubi (10/7565).

YouTube video

Secara umumnya, setiap ayat Al-Quran mempunyai kelebihan dan manfaatnya nan tersendiri tidak terkecuali surah Ad-Dhuha.

Antara kelebihan surah Ad-Dhuha adalah seperti:

1. Mengeluarkan Seseorang Dari Masalah Dan Keserabutan Hidup

Pencetus Ummah Amin (PU Amin) pernah berkongsi pesanan nan diterima dari gurunya untuk mengamalkan ayat kelima Surah Ad-Dhuha selepas solat dan pada waktu terluang. 

Ini sangat berfaedah untuk menjawab segala persoalan dan keserabutan nan melanda hidup kita. 

2. Dicukupkan rezeki

Surah Ad-Dhuha sangat berkait rapat dengan Solat Sunat Dhuha. Oleh nan demikian, ibadah ini dapat memberikan kecukupan seseorang dalam mendapatkan rezeki.

Diriwayatkan daripada Nu‘aim bin Hammar bahawa dia berkata, 

“Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda; Allah berfirman, ‘Wahai anak Adam, janganlah Anda berasa lemah untuk beragama kepadaKu dengan langkah mengerjakan solat empat rakaat di awal waktu siangmu, nescaya bakal Aku cukupkan untukmu di akhir harimu.” 

– (Hadis Riwayat Abu Dawud).

3. Mendapat Keselamatan Bagi Diri, Dan Keluarga Di Dunia 

Menurut Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Muhadir Haji. Joll, penasihat syariah Galeri Ilmu berbicara mereka nan mengamalkan membaca surah Ad-Dhuha ketika terbit mentari dan ketika terbenam mentari sebanyak 7 kali, bakal selamat bagi dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya dari empat perkara. 

Empat perkara itu adalah nan pertama musibah, sihir, hewan buas, dan rumahnya selamat dari kecurian. 

4. Menunjukkan Kekuasaan Dan Kehebatan Allah SWT

Perkara pertama nan diberitahu kepada kita di awal ayat adalah mengenai sinaran sinar matahari.

Lalu kemudian, kegelapan malam hari.

Semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT nan berkuasa mengawal segala nan ada di langit dan alam semesta. 

5. Memberi Ketenangan Hati Agar Tenteram

Ayat keempat surah Ad-Dhuha, “Sesungguhnya alambaka itu lebih baik bagimu dari dunia” menerangkan kepada kita bakal prinsip sebuah kehidupan nan sementara.

Ramai orang pada hari ini mengalami tekanan dalam hidup lampau mempersoalkan segala takdir nan bertindak dalam hidupnya.

Malah ada nan sanggup untuk mengakhiri kehidupan dengan langkah nan haram.

Ayat keempat inilah jawapan nan paling betul dan baik untuk dijadikan pedoman kepada umat Islam. 

Firman Allah SWT nan bermaksud:

Dan sesungguhnya Al-Quran (segala kisah di dalamnya) adalah diturunkan oleh Allah; Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin.” 

– (Surah Asy-Syu’araa’, ayat 192 & 193)

6. Melatih Diri Untuk Sentiasa Bersyukur Dengan Segala Nikmat 

Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim, ayat 7:

Maksudnya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika Anda bersyukur, pasti Kami bakal menambah (nikmat) kepadamu, dan jika Anda mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”

Dalam ayat kesembilan surah Ad-Dhuha, Allah adala menyatakan bahawa kita berhadapan dengan tekanan hidup maka lihatlah juga anak-anak yatim dan orang susah nan lebih sukar hidupnya dari kita. 

7. Mendapat Rahmat Dan Lindungan Daripada Malaikat

Para malaikat juga bakal memberikan perlindungan daripada segala kejahatan nan dapat dilihat mahupun tidak kepada orang-orang nan membaca kitab Al-Quran.

8.  Sebagai Panduan Hidup 

Allah telah berfirman nan bermaksud, “Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) – Al-Quran sebagai roh (yang menghidupkan hati perintah Kami; engkau tidak pernah mengetahui (sebelum diwahyukan kepadamu): apakah Kitab (Al-Quran) itu dan tidak juga mengetahui apakah ketaatan itu; bakal tetapi Kami jadikan Al-Quran: sinar nan menerangi, Kami beri petunjuk dengannya sesiapa nan Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan nan lurus” (Surah Ash-Syura, ayat 52).

9. Setiap Huruf Mendapat Sepuluh Ganjaran Pahala

Daripada Ibnu Mas’ud RA dia berkata:

“Barangsiapa nan membaca satu huruf daripada Al-Quran maka baginya satu kebaikan, satu kebaikan menyamai dengan sepuluh pahala, saya tidak bermaksud: Alif, Lam, Mim adalah satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.” 

– (Hadis Ibnu Mas’ud ini direkodkan oleh Ad-Darimi Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, Kitab Abwab Fadhail Al-Quran, No hadith 2910, status hadith ini hasan sahih)

 10.  Meningkatkan Keimanan Diri

“Sesungguhnya orang-orang nan beragama itu (yang sempurna imannya) adalah mereka nan andaikan disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan andaikan dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah.” (Surah Al-Anfal, ayat 2).

Nota Penutup

Semoga Transliterasi Rumi ini dapat membantu Anda nan sukar membaca / sedang belajar mengenal al-Quran.

Sememangnya penggunaan transliterasi rumi adalah kurang tepat dari segi sebutan, namun saya berambisi pedoman ini dapat membantu sedikit sebanyak saudara-saudari sekalian nan memerlukan support sebegini.

Saya bermohon agar Allah memudahkan urusan kita semua belajar membaca al-Quran dan memperoleh barakah daripadanya.

Semoga Allah melapangkan hati kita dan dibukakan hati kita kepada ilmu.